ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ (13)

3 Tháng Mười, 2017 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ (13) Link download đề thi trắc nghiệm https://drive.google.com/file/d/0Bz3K7bTaS7yselBGa0dkeXNMaWc/view?usp=sharing   Địa chỉ facebook liên hệ trực tiếp: https://www.facebook.com/aimo195  ( Hồ […]

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ (SỐ 7)

28 Tháng Bảy, 2017 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ SỐ 7. https://drive.google.com/file/d/0Bz3K7bTaS7yscGJxR1Zhak1HYW8/view?usp=sharing Anh/chị có thể trao đổi , mong được giải đáp bằng cách bình luận bên […]

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ (SỐ 6)

28 Tháng Bảy, 2017 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ SỐ 6 https://drive.google.com/file/d/0Bz3K7bTaS7ysUGdzd2Rka01JdzA/view?usp=sharing Anh/chị có thể trao đổi , mong được giải đáp bằng cách bình luận bên […]