Nghị luận xã hội: Một số đoạn văn mẫu 200 chữ ( phần 1)

3 Tháng Một, 2020 0

Bàn về bản lĩnh con người
Bàn về lòng dũng cảm
Bàn về vai trò của ý chí và nghị lực con người
Bàn về tính trung thực của con người.
Bàn về Cống Hiến Peter Marshall – Giáo của Thượng nghị viện Mỹ từng nói: “Thước đo của đời người không phải thời gian mà là sự cống hiến”.

NGỮ VĂN 11: TRỌNG TÂM CHÍ PHÈO – NAM CAO

18 Tháng Mười Hai, 2019 0

CHÍ PHÈO                                                               (Nam Cao) A. KIẾN THỨC CƠ BẢN I. Tác giả, tác phẩm   1, Tác giả a. Tiểu sử           Xuất thân: trong […]