ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ (13)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ (13)

Link download đề thi trắc nghiệm

https://drive.google.com/file/d/0Bz3K7bTaS7yselBGa0dkeXNMaWc/view?usp=sharing

 

Địa chỉ facebook liên hệ trực tiếp: https://www.facebook.com/aimo195  ( Hồ Ái Linh)

 Địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgiakhoic/?pnref=lhc

ĐÁP ÁN.

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 11 A 21 D 31 D
2 D 12 B 22 A 32 A
3 C 13 D 23 C 33 C
4 B 14 C 24 B 34 D
5 D 15 C 25 C 35 A
6 A 16 A 26 D 36 D
7 C 17 B 27 B 37 A
8 B 18 B 28 A 38 D
9 C 19 A 29 B 39 C
10 C 20 B 30 C 40 A

                

Bình luận

xid="556" num_posts="5" width="100%">

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiện trong bài đăng.


*