CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI ĐỊA LÝ LỚP 11 VÀ LỚP 12

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI ĐỊA LÝ LỚP 11.

  1.  Lớp 11
STT Bài Trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 7. Liên minh châu Âu,  tiết  4. Cộng hòa Liên Bang Đức 57 Cả bài Không dạy
 

2

 

Bài 12. Ô-xtrây-li-a, tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a

 

112

 

Cả bài

Không dạy

GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung của bài học làm tư liệu để viết báo cáo cho tiết 2.

2. Lớp 12

STT Bài Trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1 Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ 20 Cả bài Không dạy
2 Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) 24 Cả bài Không dạy
3 Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 88 Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

 

Không yêu cầu HS trả lời

4  

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

93 Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm

Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Không dạy

 

Không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu

5 Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 98 Bài tập 1, ý b Không yêu cầu HS làm
6 Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp 100 Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều  

Không dạy

7 Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 106 Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta Không dạy
8 Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp 125 Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp Không dạy

 

9 Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 145  

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.
10 Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng 154 Cả bài  

Không yêu cầu HS làm

11 Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ 155  

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.
12 Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ 161  

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.
13 Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 167  

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.
14 Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ 176 Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng Không dạy
15 Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

 

185 Mục 1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

Địa chỉ facebook liên hệ trực tiếp: https://www.facebook.com/aimo195  ( Hồ Ái Linh)

 Địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgiakhoic/?pnref=lhc

Bình luận

xid="316" num_posts="5" width="100%">

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiện trong bài đăng.


*