CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI LỊCH SỬ LỚP 11.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI LỊCH SỬ LỚP 11.

Lớp 11

 

TT Bài Trang Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện
1  Bài 1. Nhật Bản 4 Mục 1. Nhật Bản từ đầu thế kỷ XIX đến trước năm 1868 Chỉ giới thiệu những nét chính về tình hình Nhật Bản.
2 Bài 2. Ấn Độ 8 Mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay Không dạy
3 Bài 3. Trung Quốc 12 Mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược Đọc thêm
4 Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) 17 – Mục 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a

– Mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin

 

Không dạy

 

5 Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời Cận đại 37 Mục 3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của CNXH khoa học từ gữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX  

Hướng dẫn HS đọc thêm.

6 Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) 48 Mục II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết  

Hướng dẫn HS đọc thêm.

7 Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 59 – Mục 2. Cao trào cách mạng 1928-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế cộng sản

– Mục 4. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

 

 

Không dạy

8 Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 64 Mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929 Hướng dẫn HS đọc thêm.
9 Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 69 Mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929 Hướng dẫn HS đọc thêm.
10 Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) 74 Mục I. Nhật Bản trong những năm 1918-1929 Hướng dẫn HS đọc thêm.
11 Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939) 79 – Mục I. 2. Chiến tranh Bắc phạt (1926-1927) và nội chiến Quốc – Cộng

– Mục II. 2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939

 

Hướng dẫn HS đọc thêm.

12 Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 83 – Mục I.1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội

– Mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In đô nê xi a

– Mục IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện

– Mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm

 

 

 

Hướng dẫn HS đọc thêm.

13  

 

 

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

90 – Mục II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

– Mục III.Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)

– Mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

 

 

GV hướng dẫn HS tóm tắt nét chính diễn biến chiến tranh, không cần sa vào chi tiết.

14  

 

19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược

 

 

106

– Mục I.2. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam.

– Câu hỏi : Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất ở mục II.2.Kháng chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. Hiệp ước  5- 6- 1862

– Câu hỏi : Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?

– Đọc thêm

 

 

– Không yêu cầu HS trả lời

 

 

– Không yêu cầu HS trả lời

15 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng  

115

– Mục I.1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.

– Mục III.1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An

– Câu hỏi: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883.

– Không dạy

 

– Đọc thêm

 

– Không yêu cầu HS trả lời

16 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX  

124

Mục II.2. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887. Không dạy
17 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)  

140

 Mục. 3. Đông kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế. Đọc thêm
18 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) 146 Mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh . Mỗi địa phương  lựa chọn 2 trong 5 phong trào đấu tranh vũ trang trong Chiến tranh I.

  

Địa chỉ facebook liên hệ trực tiếp: https://www.facebook.com/aimo195  ( Hồ Ái Linh)

 Địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/onthithptquocgiakhoic/?pnref=lhc

Bình luận

xid="271" num_posts="5" width="100%">

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiện trong bài đăng.


*