ĐỀ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ LẦN 2 – 06/2017

ĐỀ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ LẦN 2 – 06/2017

https://drive.google.com/file/d/0Bz3K7bTaS7ysTDh3Z1h4SmhVRGc/view?usp=sharing

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỬ LẦN 2.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ LẦN 2

1 D 9 C 17 D 25 A 33 C
2 B 10 B 18 C 26 D 34 B
3 D 11 A 19 C 27 D 35 C
4 D 12 B 20 D 28 A 36 D
5 C 13 C 21 D 29 A 37 B
6 A 14 C 22 C 30 B 38 C
7 D 15 C 23 D 31 C 39 D
8 C 16 D 24 C 32 D 40 B

Bình luận

xid="92" num_posts="5" width="100%">

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiện trong bài đăng.


*