ĐỀ THI THỬ LỊCH SỬ LẦN THỨ 1 – 06/2017

ĐỀ THI THỬ LỊCH SỬ LẦN THỨ 1 – 06/2017

https://drive.google.com/file/d/0B1Wobb5G7Z8_S0I5RjR2dndWb3c/view?usp=sharing

Các em truy cập vào link để tải đề nhé.

Đáp án.

1 B 9 D 17 A 25 B 33 B
2 C 10 A 18 D 26 C 34 A
3 C 11 B 19 B 27 D 35 B
4 D 12 C 20 C 28 A 36 A
5 A 13 D 21 A 29 B 37 D
6 A 14 B 22 B 30 D 38 C
7 D 15 A 23 B 31 D 39 D
8 D 16 D 24 C 32 D 40 A

 

 

Bình luận

xid="87" num_posts="5" width="100%">

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiện trong bài đăng.


*